آرشیو : نوشته هایی با برچسب آخرین پچ اسموک

پچ SMoKE X 20 برای PES 2018

پچ SMoKE X 20 برای PES 2018

نام فایل:پچ SMoKE X 20 برای PES 2018     ویژگی های اصلی x20: دارای دیتاپک 1.0 , 2.0 و 3.0 و 4.0 و 4.01 ...

ادامه مطلب
آپدیت پچ SMoKE X 10.1.9 برای PES 2018 + فیکس دیتاپک 4.0

آپدیت پچ SMoKE X 10.1.9 برای PES 2018 + فیکس دیتاپک 4.0

نام فایل:پچ SMoKE X 10.1.8 برای PES 2018 + آپدیت 10.1.9     ویژگی های اصلی x18: دارای دیتاپک 1.0 , 2.0 و 3.0 کونامی ...

ادامه مطلب
پچ SMoKE X 10.1.7 برای PES 2018

پچ SMoKE X 10.1.7 برای PES 2018

نام فایل:پچ SMoKE X 10.1.7 برای PES 2018     ویژگی های اصلی x17: دارای دیتاپک 1.0 , 2.0 و 3.0کونامی گیم پلی پچ 1.03 ...

ادامه مطلب
پچ SMoKE X 10.1.6 برای PES 2018

پچ SMoKE X 10.1.6 برای PES 2018

نام فایل:پچ SMoKE X 10.1.6 برای PES 2018     ویژگی های اصلی: دارای دیتاپک 1.0 , 2.0 کونامی گیم پلی پچ 1.03 کونامی دارای ...

ادامه مطلب
پچ SMoKE X 10.1.5 برای PES 2018

پچ SMoKE X 10.1.5 برای PES 2018

نام فایل:پچ SMoKE X 10.1.5 برای PES 2018     ویژگی های اصلی: دارای دیتاپک 1.0 , 2.0 کونامی گیم پلی پچ 1.03 کونامی تصحیح ...

ادامه مطلب
پچ SMoKE X 10.1.4 برای PES 2018

پچ SMoKE X 10.1.4 برای PES 2018

نام فایل:پچ SMoKE X 10.1.4 برای PES 2018       ویژگی های اصلی: دارای دیتاپک 1.0 , 2.0 کونامی تصحیح نام و لوگو و ...

ادامه مطلب
پچ SMoKE X 10.1.3 برای PES 2018

پچ SMoKE X 10.1.3 برای PES 2018

نام فایل:پچ SMoKE X 10.1.3 برای PES 2018         ویژگی های جدید v10.1.3: اضافه و هماهنگ شدن با دیتاپک 2.0 کونامی اضافه ...

ادامه مطلب
پچ SMoKE X 10.1.2 برای PES 2018

پچ SMoKE X 10.1.2 برای PES 2018

نام فایل:پچ SMoKE X 10.1.2 برای PES 2018         ویژگی های جدید v10.1.2: اضافه شدن تیم های ملی جدید : finland , georgia , Cyprus ...

ادامه مطلب
پچ SMoKE X 10.1.1 برای PES 2018

پچ SMoKE X 10.1.1 برای PES 2018

نام فایل:پچ SMoKE X 10.1.1 برای PES 2018     ویژگی های جدید v10.1.1: اضافه شدن بوندسلیگا آلمان به طور کامل تصحیح نمایش کفش های ...

ادامه مطلب
پچ SMoKE X v10.1 برای PES 2018

پچ SMoKE X v10.1 برای PES 2018

نام فایل:پچ SMoKE X v10.1 برای PES 2018     ویژگی های جدید v10.1: لایسنس کیت واقعی تمامی تیم ها اضافه شدن Data Pack 1.0   ...

ادامه مطلب