آرشیو : پچ PES 2018

پچ Potato v5.0 AIO برای PES 2018 (مخصوص PS3)

پچ Potato v5.0 AIO برای PES 2018 (مخصوص PS3)

نام فایل:پچ Potato v5.0 AIO برای PES 2018 (مخصوص PS3)     ویژگی ها v3.1: هماهنگ با دیتاپک 3 کونامی دارای آخرین لایو آپدیت تصحیح ...

ادامه مطلب
پچ حجیم Pes Tuning v1.05.00.4.00.1 برای PES 2018 + فیکس

پچ حجیم Pes Tuning v1.05.00.4.00.1 برای PES 2018 + فیکس

نام فایل:پچ حجیم Pes Tuning v1.05.00.4.00.1 برای PES 2018     ویژگی های v1.05.00.4.00.1 : دارای گیم پلی پچ 1.05 و دیتا پک 4.0 کونامی هماهنگ با نسخه CPY ...

ادامه مطلب
پچ PESGalaxy v2.00 AIO برای PES 2018 + آپدیت 2.02

پچ PESGalaxy v2.00 AIO برای PES 2018 + آپدیت 2.02

نام فایل:پچ PESGalaxy v2.00 AIO برای PES 2018       ویژگی ها v2.00: هماهنگ با آخرین لایو آپدیت و دارای دیتاپک 3.0 ( نیاز ...

ادامه مطلب
پچ PTE v4.0 برای PES 2018 + آپدیت 4.3.1

پچ PTE v4.0 برای PES 2018 + آپدیت 4.3.1

نام فایل:پچ PTE v4.0 برای PES 2018     ویژگی ها v4.3.1: هماهنگ شدن با کرک 1.05.01 کونامی   ویژگی ها v4.3: هماهنگ شدن با ...

ادامه مطلب
آپشن فایل Alber & CO v6 برای PES 2018 (مخصوص PS4)

آپشن فایل Alber & CO v6 برای PES 2018 (مخصوص PS4)

نام فایل:آپشن فایل Alber & CO v6 برای PES 2018 (مخصوص PS4)         ویژگی ها: هماهنگ با دیتاپک 4.0 لایسنس لیگ برتر ...

ادامه مطلب
پچ حجیم Pes Tuning v1.04.01.3.00.1 برای PES 2018 (+آپدیت 5)

پچ حجیم Pes Tuning v1.04.01.3.00.1 برای PES 2018 (+آپدیت 5)

نام فایل:پچ حجیم Pes Tuning v1.04.01.3.00.1 برای PES 2018     ویژگی های v1.04.01.3.00.1 : دارای گیم پلی پچ 1.04 و دیتا پک 3.0 کونامی هماهنگ با نسخه ...

ادامه مطلب
آپدیت پچ SMoKE X 10.1.9 برای PES 2018 + فیکس دیتاپک 4.0

آپدیت پچ SMoKE X 10.1.9 برای PES 2018 + فیکس دیتاپک 4.0

نام فایل:پچ SMoKE X 10.1.8 برای PES 2018 + آپدیت 10.1.9     ویژگی های اصلی x18: دارای دیتاپک 1.0 , 2.0 و 3.0 کونامی ...

ادامه مطلب
پچ MJPES V2.0 برای PES 2018 + آپدیت 2.01

پچ MJPES V2.0 برای PES 2018 + آپدیت 2.01

نام فایل:پچ MJPES V2.0 برای PES 2018       ویژگی ها: دارای دیتاپک 1 تا 3 کونامی لایسنس Premier League انگلیس , Sky BET Championship ...

ادامه مطلب