آرشیو : پچ PES 2013

پچ PES Professional 2018 v1 برای PES 2013

پچ PES Professional 2018 v1 برای PES 2013

نام فایل:پچ PES Professional 2018 v1 برای PES 2013  سازنده : Hano     ویژگی ها: آخرین نقل و انتقالات تابستانی تا تاریخ 31/11/2017 اضافه شدن ...

ادامه مطلب
پچ Socress فصل 2017/18 برای PES 2013

پچ Socress فصل 2017/18 برای PES 2013

نام فایل:پچ Socress فصل 2017/18 برای PES 2013     ویژگی ها: دارای DLC 6.0 و Crack 1.04 نقل و انتقالات کامل تابستانی 2017/2018 لایسنس کامل ...

ادامه مطلب
پچ Ottoman Empire v1.0 برای PES 2013

پچ Ottoman Empire v1.0 برای PES 2013

نام فایل:پچ Ottoman Empire v1.0 برای PES 2013        ویژگی ها: جدیدترین نقل و انتقالات 2017/2018 منو گرافیکی PES 2019 لیگ برتر انگلیس 2017/2018 لیگ 1 ...

ادامه مطلب
پچ PES-ID Ultimate v4.0 AIO برای PES 2013

پچ PES-ID Ultimate v4.0 AIO برای PES 2013

نام فایل:پچ PES-ID Ultimate v4.0 AIO برای PES 2013 سازنده : Venedals         ویژگی های جدید: نقل و انتقالات کامل تابستانی 100 فیس ...

ادامه مطلب
پچ Chi Cho 8.0 فصل 2017/18 برای PES 2013 + آپدیت 8.1

پچ Chi Cho 8.0 فصل 2017/18 برای PES 2013 + آپدیت 8.1

نام فایل:پچ فوق العاده Chi Cho 8.0 فصل 2017/18 برای PES 2013 سازنده:Chi Cho Patch Team         ویژگی ها 8.1: آپدیت نقل ...

ادامه مطلب
آپدیت پچ PESEdit 12.1 فصل 18-2017 برای PES 2013

آپدیت پچ PESEdit 12.1 فصل 18-2017 برای PES 2013

نام فایل:پچ PESEdit 12.0 فصل 18-2017 برای PES 2013 سازنده :minosta4u       ویژگی ها v12.1: آپدیت کامل نقل و انتقالات تابستانی 2017-18 کیت ...

ادامه مطلب
پچ PES-ID Ultimate v3.0 AIO برای PES 2013 + آپدیت 3.1

پچ PES-ID Ultimate v3.0 AIO برای PES 2013 + آپدیت 3.1

نام فایل:پچ PES-ID Ultimate v3.0 AIO برای PES 2013 + آپدیت 3.1       ویژگی ها v3.1: جدیدترین نقل و انتقالات اروپایی تا تاریخ  ...

ادامه مطلب
آپدیت R-Patch v1.0 فصل 2017/18 برای PES 2013

آپدیت R-Patch v1.0 فصل 2017/18 برای PES 2013

نام فایل:آپدیت R-Patch v1.0 فصل 2017/18 برای PES 2013     ویژگی ها: آپدیت نقل و انتقالات تا تاریخ 5 08 2017 آپدیت ساختار لیگ ها ...

ادامه مطلب
آپدیت فصل 2017/18 برای PES 2013 PESEdit 6.0

آپدیت فصل 2017/18 برای PES 2013 PESEdit 6.0

نام فایل:آپدیت فصل 2017/18 برای PES 2013 PESEdit 6.0 سازنده : Minosta4u         ویژگی ها: آپدیت جدید ترین نقل و انتقالات فصل 2017/2018 ...

ادامه مطلب
آپدیت 1 پچ Next Season 2017/2018 برای PES 2013

آپدیت 1 پچ Next Season 2017/2018 برای PES 2013

نام فایل:آپدیت 1 پچ Next Season 2017/2018 برای PES 2013 سازنده: Micano4u         ویژگی ها: آپدیت نقل و انتقالات تا تاریخ 29/7/2017 100 ...

ادامه مطلب