آرشیو : پچ کنسول ها

پچ CYPES v2.0 برای PES 2019 (مخصوص PC و PS4)

پچ CYPES v2.0 برای PES 2019 (مخصوص PC و PS4)

نام فایل:پچ CYPES v2.0 برای PES 2019 (مخصوص PC و PS4)       ویژگی ها: تمامی کیت تیمها در سایز 2048 x2048 و با کیفیت ...

ادامه مطلب
پچ CYPES v1.0 برای PES 2019 (مخصوص PC و PS4)

پچ CYPES v1.0 برای PES 2019 (مخصوص PC و PS4)

نام فایل:پچ CYPES v1.0 برای PES 2019 (مخصوص PC و PS4)       ویژگی ها: تمامی کیت تیمها در سایز 2048 x2048 و با کیفیت ...

ادامه مطلب
آپشن فایل PESUniverse v1 برای PES 2019 (مخصوص PS4)

آپشن فایل PESUniverse v1 برای PES 2019 (مخصوص PS4)

نام فایل:آپشن فایل PESUniverse v1 برای PES 2019 (مخصوص PS4)       ویژگی ها: کیت های FULL HD استادیوم مربیان لوگو HD کیت سوم ...

ادامه مطلب
آپشن فایل Alber & CO v9 برای PES 2018 (مخصوص PS4)

آپشن فایل Alber & CO v9 برای PES 2018 (مخصوص PS4)

نام فایل:آپشن فایل Alber & CO v9 برای PES 2018 (مخصوص PS4)         ویژگی ها: آپدیت کیت ها  2018/2019 لایسنس لیگ برتر انگلیس ...

ادامه مطلب
آپشن فایل Emerson Pereira v6 برای PES 2018 (مخصوص PS4)

آپشن فایل Emerson Pereira v6 برای PES 2018 (مخصوص PS4)

نام فایل:آپشن فایل Emerson Pereira v6 برای PES 2018 (مخصوص PS4)          ویژگی ها: لایسنس تمامی لوگوهای تیم ها و رقابت ها ...

ادامه مطلب
پچ Potato v5.0 AIO برای PES 2018 (مخصوص PS3)

پچ Potato v5.0 AIO برای PES 2018 (مخصوص PS3)

نام فایل:پچ Potato v5.0 AIO برای PES 2018 (مخصوص PS3)     ویژگی ها v3.1: هماهنگ با دیتاپک 3 کونامی دارای آخرین لایو آپدیت تصحیح ...

ادامه مطلب
آپشن فایل Alber & CO v6 برای PES 2018 (مخصوص PS4)

آپشن فایل Alber & CO v6 برای PES 2018 (مخصوص PS4)

نام فایل:آپشن فایل Alber & CO v6 برای PES 2018 (مخصوص PS4)         ویژگی ها: هماهنگ با دیتاپک 4.0 لایسنس لیگ برتر ...

ادامه مطلب
پچ Potato v4.0 برای PES 2018 (مخصوص PS3)

پچ Potato v4.0 برای PES 2018 (مخصوص PS3)

نام فایل:پچ Potato v4.0 برای PES 2018 (مخصوص PS3)     ویژگی ها v3.1: هماهنگ با دیتاپک 3 کونامی دارای آخرین لایو آپدیت تصحیح لوگو ...

ادامه مطلب