آرشیو : استادیوم

استادیوم سرور 74 تایی برای پچ SMoKE EXECO v11.0.8

استادیوم سرور 74 تایی برای پچ SMoKE EXECO v11.0.8

نام فایل:استادیوم سرور 74 تایی برای پچ SMoKE EXECO v11.0.8       لیست استادیوم ها: MJTS-140914 01. Stade de France – France 02. Olympiastadion ...

ادامه مطلب
آپدیت جدید استادیوم ها توسط Eslam برای پچ SMoKE 9.9.3

آپدیت جدید استادیوم ها توسط Eslam برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپدیت جدید استادیوم ها توسط Eslam برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: 4 استادیوم جدید چمن جدید بهبود جو استادیوم ها ...

ادامه مطلب
استادیوم Parc des Princes توسط Bouquenom برای PES 2019

استادیوم Parc des Princes توسط Bouquenom برای PES 2019

نام فایل:استادیوم Parc des Princes توسط Bouquenom برای PES 2019         ترتیب جنریت فایلهای استادیوم : STADIUM#MJTS#PES2019.cpk SANTIAGO#BERNABEU#MJTS.cpk NEW#SB#MJTS#PES2019.cpk ETIHAD#STADIUM#MJTS.cpk NEW#SB#WITH#SNOW.cpk StadiumPackUpdate.cpk ...

ادامه مطلب
استادیوم Etihad توسط MjTs برای PES 2019

استادیوم Etihad توسط MjTs برای PES 2019

نام فایل:استادیوم Etihad توسط MjTs برای PES 2019           پیش نیاز : دیتا پک 3.0 کونامی + استادیوم پک MJTS برای PES ...

ادامه مطلب
استادیوم Stamford Bridge توسط MjTs برای PES 2019

استادیوم Stamford Bridge توسط MjTs برای PES 2019

نام فایل:استادیوم Stamford Bridge توسط MjTs برای PES 2019             پیش نیاز : استادیوم پک توسط MJTS برای PES 2019 + ...

ادامه مطلب
آپدیت استادیوم ها توسط Eslam برای پچ SMoKE 9.9.3

آپدیت استادیوم ها توسط Eslam برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپدیت استادیوم ها توسط Eslam برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: 3 استادیوم جدید چمن جدید بهبود جو استادیوم ها   ...

ادامه مطلب
استادیوم Santiago Bernabeu توسط MjTs برای PES 2019

استادیوم Santiago Bernabeu توسط MjTs برای PES 2019

نام فایل:استادیوم Santiago Bernabeu توسط MjTs برای PES 2019           پیش نیاز : استادیوم پک توسط MJTS برای PES 2019 + استادیوم Stamford ...

ادامه مطلب
استادیوم پک توسط MJTS برای PES 2019

استادیوم پک توسط MJTS برای PES 2019

نام فایل:استادیوم پک توسط MJTS برای PES 2019       شامل 9 استادیوم : st007 (Old Traford (st011 (Allianz Arena (st012 (Stade de France ...

ادامه مطلب