آرشیو : گزارشگر

گزارشگر انگلیسی Alternative v1 توسط predator002 برای PES 2019

گزارشگر انگلیسی Alternative v1 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:گزارشگر انگلیسی Alternative v1 توسط predator002 برای PES 2019         ویژگی ها: تمامی صداهای PES 2015 + صداهای جدید 10470 نلفظ ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v7 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v7 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v7 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 1960 تلفظ اورجینال 4930 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v6 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v6 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v6 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان: 1960 تلفظ اورجینال 4602 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v5 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v5 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v5 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 1960 تلفظ اورجینال 4469 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v3 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v3 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v3 توسط predator002 برای PES 2019       تلفظ نام بازیکنان(لیست): 1960 تلفظ اورجینال 4183 تلفظ جدید در مجموع : ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v2 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v2 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v2 توسط predator002 برای PES 2019       تلفظ نام بازیکنان(لیست): 1960 تلفظ اورجینال 3804 تلفظ جدید در مجموع : ...

ادامه مطلب
گزارش انگلیسی تبدیلی از PES 2019 برای PES 2017

گزارش انگلیسی تبدیلی از PES 2019 برای PES 2017

نام فایل:گزارش انگلیسی تبدیلی از PES 2019 برای PES 2017 سازنده : Amir Kaseb           پسورد:www.pesfa.com دانلود نسخه کامل با حجم 667 ...

ادامه مطلب
پک کامل زبان و گزارشگر برای PES 2019

پک کامل زبان و گزارشگر برای PES 2019

نام فایل:پک کامل زبان و گزارشگر برای PES 2019 سازنده : Ginda01 - Konami       آموزش نصب: دانلود و استخراج فایل ها را انجام ...

ادامه مطلب