آرشیو : گزارشگر

گزارشگر عربی Raouf khalif 2018 برای PES 2013

گزارشگر عربی Raouf khalif 2018 برای PES 2013

نام فایل:گزارشگر عربی Raouf khalif 2018 برای PES 2013                 بعد از خارج کردن فایل از حالت فشرده ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v5 توسط predator002 برای PES 2018

پک تلفظ انگلیسی v5 توسط predator002 برای PES 2018

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v5 توسط predator002 برای PES 2018       تلفظ نام بازیکنان: 1622 تلفظ اورجینال , 59 تلفظ بازیابی شده 3299 ...

ادامه مطلب
گزارش انگلیسی Champion & Beglin برای PES 2018

گزارش انگلیسی Champion & Beglin برای PES 2018

نام فایل:گزارش انگلیسی Champion & Beglin برای PES 2018  سازنده : predator002     گزارش منتشر شده از بازی PES 2015 با گزارش Jon Champion و Jim ...

ادامه مطلب
گزارش عربی Raouf Khalif برای PES 2018

گزارش عربی Raouf Khalif برای PES 2018

نام فایل:گزارش عربی Raouf Khalif برای PES 2018  سازنده : Kareem Khaled     ویژگی ها: صحبت در طول بازی 200 تلفظ نام بازیکنان جدید صحبت ...

ادامه مطلب
گزارش انگلیسی v1 توسط predator002 برای PES 2018

گزارش انگلیسی v1 توسط predator002 برای PES 2018

نام فایل:گزارش انگلیسی v1 توسط predator002 برای PES 2018       تلفظ نام بازیکنان: 1622 تلفظ اصلی بازی + 59 تلفظ بازیابی شده 1766 ...

ادامه مطلب
گزارش جدید آرژانتینی (De Paoli و Latorre) برای PES 2017

گزارش جدید آرژانتینی (De Paoli و Latorre) برای PES 2017

نام فایل:گزارش جدید آرژانتینی (De Paoli و Latorre) برای PES 2017           آموزش نصب : بعد از استخراج فایل از حالت ...

ادامه مطلب
گزارش جدید عربی (Fahad Alutaibi) برای PES 2017

گزارش جدید عربی (Fahad Alutaibi) برای PES 2017

نام فایل:گزارش جدید عربی (Fahad Alutaibi) برای PES 2017 گزارشگر: Fahad Alutaibi         آموزش نصب : بعد از استخراج فایل از حالت ...

ادامه مطلب
گزارشگر انگلیسی V9 برای PES 2017

گزارشگر انگلیسی V9 برای PES 2017

نام فایل:گزارشگر انگلیسی V9 برای PES 2017 سازنده:predator002     ویژگی ها: گزارش نام 1793 + 215 بازیکن گزارش نام 16 تیم ایرانی 10 Croatian ...

ادامه مطلب
گزارشگر انگلیسی V8 برای PES 2017

گزارشگر انگلیسی V8 برای PES 2017

نام فایل: English Commentary v8 برای PES 2017 سازنده:predator002   ویژگی ها: گزارش نام 1624 + 215 بازیکن گزارش نام 16 تیم ایرانی 10 Croatian Teams ...

ادامه مطلب
گزارش جذاب ترکی برای PES 2017

گزارش جذاب ترکی برای PES 2017

**نخستین منتشر کننده در جهان** نام فایل:گزارش جذاب ترکی برای PES 2017 سازنده:turkcespiker   آموزش نصب: فایل dt41_eng_all.cpk رو در پوشه data در محل نصب ...

ادامه مطلب