جدیدترین مطالب امروز

پچ Next Season 2020 AIO برای PES 2017

پچ Next Season 2020 AIO برای PES 2017

نام فایل:پچ Next Season 2020 AIO برای PES 2017     ویژگی ها نسخه اصلی: دارای نقل و انتقالات تابستانی جدید دارای دیتاپک ۳ + آخرین کرک آپدیت کیتهای فصل جدید ۲۰۱۹/۲۰ آپدیت تیمهای فصل جدید لیگ ها ۲۰۱۹/۲۰ دارای استادیوم پک ۴۲ تایی با چمن HD دارای منو گرافیکی جدید جام جهانی استارت اسکرین جدید بیش از […]

آرشیو : صدای تماشاگر

پک تشویق تماشاچیان v7 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v7 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v7 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 153 تیم با 8 نوع تشویق 103 نیم با 6 نوع تشویق ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 151 تیم با 8 نوع تشویق 99 نیم با 6 نوع ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 143 تیم با 8 نوع تشویق 92 نیم با 6 نوع ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 125 تیم با 8 نوع تشویق 108 نیم با 6 نوع ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v3 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v3 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v3 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 125 تیم با 8 نوع تشویق 108 نیم با 6 نوع ...

ادامه مطلب
پک سرود ملی v1 توسط predator002 برای PES 2019

پک سرود ملی v1 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک سرود ملی v1 توسط predator002 برای PES 2019       ویژگی ها: دارای سرود 219 تیم ملی طراحی شده برای PES2019 ، ممکن ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v4 + پک سرود ملی v2 توسط predator002 برای PES 2018

پک تشویق تماشاچیان v4 + پک سرود ملی v2 توسط predator002 برای PES 2018

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v4 + پک سرود ملی v2 توسط predator002 برای PES 2018         ویژگی ها: 36 تیم با 8 ...

ادامه مطلب
پک تشویق بهمراه صدای واقعی استادیوم برای PES 2018 & PES 2017

پک تشویق بهمراه صدای واقعی استادیوم برای PES 2018 & PES 2017

نام فایل:پک تشویق بهمراه صدای واقعی استادیوم برای PES 2018 & PES 2017 سازنده:  Mauri_d   ویژگی ها: High quality sound (48000 hz - stereo); ...

ادامه مطلب