پی اس فا

آرشیو : صدای تماشاگر

پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2020

پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2020       ویژگی ها (لیست): 5 تیم با 10 نوع تشویق 152 تیم با ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2020

پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2020       ویژگی ها: 4 تیم با 10 نوع تشویق 148 تیم با 8 ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2020

پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2020     ویژگی ها: 1 تیم با 10 نوع تشویق 152 تیم با 8 نوع ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v7 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v7 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v7 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 153 تیم با 8 نوع تشویق 103 نیم با 6 نوع تشویق ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 151 تیم با 8 نوع تشویق 99 نیم با 6 نوع ...

ادامه مطلب