آرشیو : صدای تماشاگر

پک سرود ملی v1 توسط predator002 برای PES 2019

پک سرود ملی v1 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک سرود ملی v1 توسط predator002 برای PES 2019       ویژگی ها: دارای سرود 219 تیم ملی طراحی شده برای PES2019 ، ممکن ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v4 + پک سرود ملی v2 توسط predator002 برای PES 2018

پک تشویق تماشاچیان v4 + پک سرود ملی v2 توسط predator002 برای PES 2018

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v4 + پک سرود ملی v2 توسط predator002 برای PES 2018         ویژگی ها: 36 تیم با 8 ...

ادامه مطلب
پک تشویق بهمراه صدای واقعی استادیوم برای PES 2018 & PES 2017

پک تشویق بهمراه صدای واقعی استادیوم برای PES 2018 & PES 2017

نام فایل:پک تشویق بهمراه صدای واقعی استادیوم برای PES 2018 & PES 2017 سازنده:  Mauri_d   ویژگی ها: High quality sound (48000 hz - stereo); ...

ادامه مطلب
صدای تشویق تماشاگران نسخه 3 توسط Predator002 برای PES 2018

صدای تشویق تماشاگران نسخه 3 توسط Predator002 برای PES 2018

نام فایل:صدای تشویق تماشاگران نسخه 3 توسط Predator002 برای PES 2018         ویژگی ها : 36 تیم هرکدام با 8 نوع صوت ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v2 توسط predator002 برای PES 2018

پک تشویق تماشاچیان v2 توسط predator002 برای PES 2018

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v2 توسط predator002 برای PES 2018         ویژگی ها: 36 تیم با 8 نوع تشویق 133 نیم با ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2018

پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2018

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2018       ویژگی ها: 146 سرود ملی تیم ها 954 صدای تشویق برای تیم ...

ادامه مطلب
پک سرود تیم های باشگاهی توسط Mauri_d برای PES 2017

پک سرود تیم های باشگاهی توسط Mauri_d برای PES 2017

نام فایل:پک سرود تیم های باشگاهی توسط Mauri_d برای PES 2017       ویژگی ها: کیفیت بالا (48000HZ-Stereo) هماهنگ با دیتاپک 3 قابلیت تغییر آیدی ...

ادامه مطلب
حجیم ترین پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2017

حجیم ترین پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2017

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2017         ویژگی ها: کیفیت بالا 4 نوع تشویق برای تیم ملی ایران ...

ادامه مطلب