آرشیو : صدای تماشاگر

پک تشویق تماشاچیان v4 + پک سرود ملی v2 توسط predator002 برای PES 2018

پک تشویق تماشاچیان v4 + پک سرود ملی v2 توسط predator002 برای PES 2018

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v4 + پک سرود ملی v2 توسط predator002 برای PES 2018         ویژگی ها: 36 تیم با 8 ...

ادامه مطلب
پک تشویق بهمراه صدای واقعی استادیوم برای PES 2018 & PES 2017

پک تشویق بهمراه صدای واقعی استادیوم برای PES 2018 & PES 2017

نام فایل:پک تشویق بهمراه صدای واقعی استادیوم برای PES 2018 & PES 2017 سازنده:  Mauri_d   ویژگی ها: High quality sound (48000 hz - stereo); ...

ادامه مطلب
صدای تشویق تماشاگران نسخه 3 توسط Predator002 برای PES 2018

صدای تشویق تماشاگران نسخه 3 توسط Predator002 برای PES 2018

نام فایل:صدای تشویق تماشاگران نسخه 3 توسط Predator002 برای PES 2018         ویژگی ها : 36 تیم هرکدام با 8 نوع صوت ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v2 توسط predator002 برای PES 2018

پک تشویق تماشاچیان v2 توسط predator002 برای PES 2018

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v2 توسط predator002 برای PES 2018         ویژگی ها: 36 تیم با 8 نوع تشویق 133 نیم با ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2018

پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2018

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2018       ویژگی ها: 146 سرود ملی تیم ها 954 صدای تشویق برای تیم ...

ادامه مطلب
پک سرود تیم های باشگاهی توسط Mauri_d برای PES 2017

پک سرود تیم های باشگاهی توسط Mauri_d برای PES 2017

نام فایل:پک سرود تیم های باشگاهی توسط Mauri_d برای PES 2017       ویژگی ها: کیفیت بالا (48000HZ-Stereo) هماهنگ با دیتاپک 3 قابلیت تغییر آیدی ...

ادامه مطلب
حجیم ترین پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2017

حجیم ترین پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2017

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2017         ویژگی ها: کیفیت بالا 4 نوع تشویق برای تیم ملی ایران ...

ادامه مطلب
حجیم ترین پک تشویق تماشاچیان v3 توسط predator002 برای PES 2017

حجیم ترین پک تشویق تماشاچیان v3 توسط predator002 برای PES 2017

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v3 توسط predator002 برای PES 2017 سازنده :predator002     ویژگی ها: کیفیت بالا 4 نوع تشویق برای تیم ملی ایران ...

ادامه مطلب