آرشیو : آپشن فایل

آپشن فایل جدید v4 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید v4 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید v4 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: نقل و انتقالات زمستانی جدید تا (13-1-2019) آپدیت ترکیب تیمها ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1       ویژگی ها: آپدیت ترکیب رسمی تیم ها تصحیح قدرت +120 بازیکن طبق PES ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: نقل و انتقالات زمستانی جدید تا 1/1/2019 آپدیت ترکیب تیمها ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1       ویژگی ها: آپدیت ترکیب رسمی تیم ها تصحیح قدرت +100 بازیکن طبق PES ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Eslam برای پچ پروفشنال 5.1

آپشن فایل جدید توسط Eslam برای پچ پروفشنال 5.1

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Eslam برای پچ پروفشنال 5.1     ویژگی ها: آپدیت ترکیب رسمی تیم ها تصحیح قدرت 130 بازیکن بر اساس PES 2019 ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: نقل و انتقالات زمستانی جدید آپدیت ترکیب تیمها تصحیح کفش ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: آپدیت ترکیب تیمها تا تاریخ (11-12-2018) تصحیح کفش بازیکنان بوندسلیگا ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Keyhan برای پچ PES 2017 PTE 6.1

آپشن فایل جدید توسط Keyhan برای پچ PES 2017 PTE 6.1

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Keyhan برای پچ PES 2017 PTE 6.1       ویژگی ها: آپدیت کامل نقل و انتقالات تابستانی آپدیت قدرت ...

ادامه مطلب