آرشیو : آپشن فایل

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.5

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.5

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.5       ویژگی ها: نقل و انتقالات تابستانی 2019/20 آپدیت ترکیب تیمها تا (22-05-2019) ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2     ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی 2019 تصحیح قدرت +85 بازیکن طبق PES 2019 ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.4

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.4

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.4       ویژگی ها: آپدیت ترکیب تیمها تا (12-05-2019) هماهنگ با استادیوم پک AZ_STADIUMPACK ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: تبدیل برخی بازیکنان از دیتاپک 4 بازی PES 2019 نقل ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: تبدیل برخی بازیکنان از دیتاپک 4 بازی PES 2019 نقل ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2       ویژگی ها: آپدیت ترکیب رسمی تیم ها تصحیح قدرت +80 بازیکن طبق ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: تبدیل برخی بازیکنان از دیتاپک 4 بازی PES 2019 نقل ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: نقل و انتقالات کامل زمستانی 2019 آپدیت ترکیب تیمها تا ...

ادامه مطلب