جدیدترین مطالب امروز

پچ Next Season 2020 AIO برای PES 2017

پچ Next Season 2020 AIO برای PES 2017

نام فایل:پچ Next Season 2020 AIO برای PES 2017     ویژگی ها نسخه اصلی: دارای نقل و انتقالات تابستانی جدید دارای دیتاپک ۳ + آخرین کرک آپدیت کیتهای فصل جدید ۲۰۱۹/۲۰ آپدیت تیمهای فصل جدید لیگ ها ۲۰۱۹/۲۰ دارای استادیوم پک ۴۲ تایی با چمن HD دارای منو گرافیکی جدید جام جهانی استارت اسکرین جدید بیش از […]

آرشیو : آپشن فایل

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3       ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی 2019 تصحیح قدرت تعدادی بازیکن طبق PES ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v12 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

آپشن فایل v12 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

نام فایل:آپشن فایل v12 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6         ویژگی ها: آپدیت لیست برخی تیمهای ملی "Germany, Brazil, England, Portugal" ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v10 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

آپشن فایل v10 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

نام فایل:آپشن فایل v10 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6         ویژگی ها: آپدیت لیست برخی تیمهای ملی "Germany, Brazil, England, Portugal" ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v8 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

آپشن فایل v8 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

نام فایل:آپشن فایل v8 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6         ویژگی ها: آپدیت لیست برخی تیمهای ملی "Germany, Brazil, England, Portugal" ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v1 توسط EsLaM برای پچ پروفشنال 5.3

آپشن فایل v1 توسط EsLaM برای پچ پروفشنال 5.3

نام فایل:آپشن فایل v1 توسط EsLaM برای پچ پروفشنال 5.3         ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی 2019 آپدیت ترکیب رسمی برخی تیم ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v7 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

آپشن فایل v7 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

نام فایل:آپشن فایل v7 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6         ویژگی ها: آپدیت لیست برخی تیمهای ملی "Germany, Brazil, England, Portugal" ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3       ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی 2019 تصحیح قدرت تعدادی بازیکن طبق PES ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2         ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی 2019 تصحیح قدرت +85 بازیکن طبق ...

ادامه مطلب