آرشیو : آپشن فایل

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3         ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی تا 12 شهریور 98 تصحیح قدرت ...

ادامه مطلب
آپشن فایل نهایی توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

آپشن فایل نهایی توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

نام فایل:آپشن فایل نهایی توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6         ویژگی ها: آپدیت لیست برخی تیمهای ملی "Germany, Brazil, England, Portugal" ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3       ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی 2019 تصحیح قدرت تعدادی بازیکن طبق PES ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v20 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

آپشن فایل v20 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

نام فایل:آپشن فایل v20 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6         ویژگی ها: آپدیت لیست برخی تیمهای ملی "Germany, Brazil, England, Portugal" ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3       ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی 2019 تصحیح قدرت تعدادی بازیکن طبق PES ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v19 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

آپشن فایل v19 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

نام فایل:آپشن فایل v19 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6         ویژگی ها: آپدیت لیست برخی تیمهای ملی "Germany, Brazil, England, Portugal" ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3       ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی 2019 تصحیح قدرت تعدادی بازیکن طبق PES ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v18 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

آپشن فایل v18 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

نام فایل:آپشن فایل v18 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6         ویژگی ها: آپدیت لیست برخی تیمهای ملی "Germany, Brazil, England, Portugal" ...

ادامه مطلب