آرشیو : آپشن فایل

آپشن فایل v6 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

آپشن فایل v6 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

نام فایل:آپشن فایل v6 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5       ویژگی ها: نقل و انتقالات زمستانی 2019/20 آپدیت بازیکنان از PES 2020 ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v5 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

آپشن فایل v5 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

نام فایل:آپشن فایل v5 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5       ویژگی ها: اضافه شدن مورینیو به عنوان سرمربی تاتنهام تصحیح شماره فلیکس ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v1 توسط Wahab برای پچ SMoKE 17.1.5

آپشن فایل v1 توسط Wahab برای پچ SMoKE 17.1.5

نام فایل:آپشن فایل v1 توسط Wahab برای پچ SMoKE 17.1.5       ویژگی ها: آپدیت ترکیب تیمها اضافه شدن کیت 4 تیمها توسط GD_90 ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v4 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

آپشن فایل v4 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

نام فایل:آپشن فایل v4 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5       ویژگی ها: اضافه شدن مورینیو به عنوان سرمربی تاتنهام تصحیح شماره فلیکس ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v3 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

آپشن فایل v3 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

نام فایل:آپشن فایل v3 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5       ویژگی ها: تصحیح شماره فلیکس و ژسوس آپدیت شادی گل برخی بازیکنان ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5         ویژگی ها: تصحیح شماره فلیکس آپدیت شادی گل برخی بازیکنان اضافه ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط NEWAPIWAT برای پچ پروفشنال 6.0

آپشن فایل جدید توسط NEWAPIWAT برای پچ پروفشنال 6.0

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط NEWAPIWAT برای پچ پروفشنال 6.0     ویژگی ها: حل مشکل تلفظ نام بازیکنان توسط گزارشگر تصحیح قدرت برخی بازیکنان ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v1 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.3

آپشن فایل v1 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.3

نام فایل:آپشن فایل v1 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.3         ویژگی ها: تصحیح شماره G. Jesus اضافه شدن برخی بازیکنان جدید ...

ادامه مطلب