آرشیو : آپشن فایل

آپشن فایل v3 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

آپشن فایل v3 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

نام فایل:آپشن فایل v3 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5       ویژگی ها: تصحیح شماره فلیکس و ژسوس آپدیت شادی گل برخی بازیکنان ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.5         ویژگی ها: تصحیح شماره فلیکس آپدیت شادی گل برخی بازیکنان اضافه ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط NEWAPIWAT برای پچ پروفشنال 6.0

آپشن فایل جدید توسط NEWAPIWAT برای پچ پروفشنال 6.0

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط NEWAPIWAT برای پچ پروفشنال 6.0     ویژگی ها: حل مشکل تلفظ نام بازیکنان توسط گزارشگر تصحیح قدرت برخی بازیکنان ...

ادامه مطلب
آپشن فایل v1 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.3

آپشن فایل v1 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.3

نام فایل:آپشن فایل v1 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.1.3         ویژگی ها: تصحیح شماره G. Jesus اضافه شدن برخی بازیکنان جدید ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 6.0

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 6.0

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 6.0     ویژگی ها: تصحیح قدرت برخی بازیکنان مطابق PES 2020 انتقالات تابستانی کامل حذف ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3       ویژگی ها: انتقالات تابستانی کامل تصحیح برخی تیمها مطابق PES 2020 شامل ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.3         ویژگی ها: آخرین انتقالات تابستانی تا 12 شهریور 98 تصحیح قدرت ...

ادامه مطلب
آپشن فایل نهایی توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

آپشن فایل نهایی توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6

نام فایل:آپشن فایل نهایی توسط EsLaM برای پچ SMoKE 17.0.6         ویژگی ها: آپدیت لیست برخی تیمهای ملی "Germany, Brazil, England, Portugal" ...

ادامه مطلب