آرشیو : آپشن فایل

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.1

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.1

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.1       ویژگی ها: آپدیت ترکیب تیمها درای پک توپ فصل 2018/19 هماهنگ با ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Eno برای پچ VirtuaRED 6.0

آپشن فایل جدید توسط Eno برای پچ VirtuaRED 6.0

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Eno برای پچ VirtuaRED 6.0               مخصوص پچ VirtuaRED 6.0 تاریخ : 14 شهریور 97 فایل ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Keyhan برای پچ PES 2017 PTE 6.1

آپشن فایل جدید توسط Keyhan برای پچ PES 2017 PTE 6.1

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Keyhan برای پچ PES 2017 PTE 6.1     ویژگی ها: آپدیت نقل و انتقالات تابستانی آپدیت قدرت بازیکنان آپدیت ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 4.4

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 4.4

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 4.4       ویژگی ها: آپدیت نقل و انتقالات تا  04 September 2018 آپدیت ترکیب رسمی ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.8.4

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.8.4

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.8.4       ویژگی ها: آپدیت نقل و انتقالات تابستانی تا  (03-09-2018) آپدیت ساختار لیگهای Ligue ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 4.4

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 4.4

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 4.4       ویژگی ها: آپدیت نقل و انتقالات تا  01 September 2018 آپدیت ترکیب رسمی ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.8.4

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.8.4

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.8.4       ویژگی ها: آپدیت نقل و انتقالات تابستانی تا  (31-08-2018) آپدیت ساختار لیگهای Ligue ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 4.4

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 4.4

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 4.4     ویژگی ها: آپدیت نقل و انتقالات تا  29 August 2018 آپدیت ترکیب رسمی تیم ...

ادامه مطلب