آرشیو : آپشن فایل

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.2       ویژگی ها: آپدیت ترکیب رسمی تیم ها تصحیح قدرت +80 بازیکن طبق ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: تبدیل برخی بازیکنان از دیتاپک 4 بازی PES 2019 نقل ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: نقل و انتقالات کامل زمستانی 2019 آپدیت ترکیب تیمها تا ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1     ویژگی ها: آپدیت ترکیب رسمی تیم ها تصحیح قدرت +160 بازیکن طبق PES 2019 ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید v7 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید v7 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید v7 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: نقل و انتقالات زمستانی جدید تا (27-01-2019) آپدیت ترکیب ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1       ویژگی ها: آپدیت ترکیب رسمی تیم ها تصحیح قدرت +150 بازیکن طبق PES ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید v6 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

آپشن فایل جدید v6 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3

نام فایل:آپشن فایل جدید v6 توسط EsLaM برای پچ SMoKE 9.9.3       ویژگی ها: نقل و انتقالات زمستانی جدید تا (23-01-2019) آپدیت ترکیب ...

ادامه مطلب
آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1

نام فایل:آپشن فایل جدید توسط Hatem برای پچ پروفشنال 5.1       ویژگی ها: آپدیت ترکیب رسمی تیم ها تصحیح قدرت +150 بازیکن طبق PES ...

ادامه مطلب